Sortides educatives

Puntualment l'escola organitza sortides de caire educatiu i pedagògic per tal d'enriquir les experiències i vivències de l'alumnat.

Alguns apunts sobre la normativa d'enguany respecte a les sortides:

  • Les coordinadores pedagògiques comunicaran a l'Equip Directiu les sortides a fer durant el curs a fi i efecte de ser incloses en aquest Pla Anual i ser aprovades pel Consell Escolar.
  • El Consell Escolar ha aprovat que una mateixa sortida pugui canviar de dia per motius meteorològics o d'organització per part de l'entitat amb la qual s'ha concertat.
  • Els preus que figuren en aquesta programació són aproximats i poden modificar-se en funció de les variacions que es puguin produir.
  • Les sortides que puntualment es facin i que no estan incloses en aquest Pla Anual, seran comunicades a la direcció del centre, que donarà el seu vist i plau, si ho creu oportú, i ho comunicarà a la següent reunió de Consell Escolar que es dugui a terme.
  • El claustre ha aprovat fer una sortida de tres dies i dues nits per l’alumnat de Sisè com a viatge de final d’etapa.

Sortides educatives. ©Escola El Polvorí

Ens els desplegables que trobareu a continuació podreu veure tot el que teniu preparat per aquest curs 2018-2019:

Sortida al Parc Joan Brossa
Data: 26 de novembre de 2018.
Curs: P3, P4 i P5.
Horari: 9 a 13h.
Preu: 2'00€.
Transport: TMB.
OBJECTIUS:
- Observar i explorar l’entorn natural del barri.
- Recollir elements de la tardor.
- Fer ús de les normes de seguretat vial mentre es camina pel carrer.

Sortida a CaixaFòrum "El col·leccionista de paisatges"
Data: 21 de gener de 2019.
Curs: P3, P4 i P5.
Horari: 9 a 13h.
Preu: 2'00€.
Transport: TMB.
OBJECTIUS:
- Gaudir d’una obra de teatre.
- Tenir una actitud adequada mentre es realitza l’activitat.
- Fer ús de les normes de seguretat vial durant el trajecte.

Sortida a la ludoteca “La casa dels colors
Data: 26 de febrer de 2019.
Curs: P3, P4 i P5.
Horari: 9 a 13h.
Preu: entre 1'00€.
Transport: a peu.
OBJECTIUS:
- Expressar emocions i rols a través del joc simbòlic.
- Fomentar l’ hàbit de tenir cura dels materials de joc.
- Compartir el joc i els materials amb la resta de companys/es.

Sortida al Poble Espanyol
Data: tercer trimestre - per determinar.
Curs: P3, P4 i P5.
Horari: per determinar.
Preu: per determinar.
Transport: TMB.
OBJECTIUS:
- Visitar el Poble Espanyol i realitzar una activitat.
- Tenir una actitud adequada mentre es realitza l’activitat.
- Fer ús de les normes de seguretat vial durant el trajecte.

Sortida a CaixaFòrum "Acaba’t la sopa"
Data: 20 de maig de 2019.
Curs: P3, P4 i P5.
Horari: 9 a 13h.
Preu: 2'00€.
Transport: Autocar.
OBJECTIUS:
- Gaudir d’una obra de teatre.
- Tenir una actitud adequada mentre es realitza l’activitat.
- Fer ús de les normes de seguretat vial durant el trajecte.

Sortida al Mercat del barri
Data: 3 d'octubre de 2018.
Curs: Cicle Inicial (Primer/Segon).
Horari: 9 a 11h.
Preu: GRATUÏT.
Transport: a peu.
OBJECTIUS:
- Practicar el vocabulari treballat a classe.
- Treballar en equip i que s’esforcin a preguntar i demanar aliments i preus per les parades del mercat.
- Trobar noves paraules entre els productes de les diferents parades i buscar el que se’ls demana..

Sortida a les Cotxeres de Sants (Les Joguines)
Data: segon trimestre - per determinar.
Curs: Cicle Inicial (Primer/Segon).
Horari: per determinar.
Preu: per determinar.
Transport: per determinar.
OBJECTIUS:
- Conèixer les característiques de les joguines.
- Redactar la carta als Reis.

Sortida al Castell de Montjuïc
Data: segon trimestre - per determinar.
Curs: Cicle Inicial (Primer/Segon).
Horari: 9 a 17h.
Preu: 1'00€.
Transport: TMB.
OBJECTIUS:
- Gaudir de la visita i mostrar interès per conèixer el Castell de Montjuïc en la seva vessant més històrica, urbanística, social i mediambiental.

Sortida a la biblioteca Francesc Candel
Data: segon trimestre - per determinar.
Curs: Cicle Inicial (Primer/Segon).
Horari: 9 a 13h.
Preu: GRATUÏT.
Transport: a peu.
OBJECTIUS:
- Conèixer la biblioteca del barri.
- Gaudir amb la lectura.

Sortida al Museu de les Aigües de Cornellà
Data: tercer trimestre - per determinar.
Curs: Cicle Inicial (Primer/Segon).
Horari: per determinar.
Preu: GRATUÏT.
Transport: TMB.
OBJECTIUS:
-Descobrir d’on surt l’aigua de la Central Cornellà.

Sortida al Castell de Montjuic - Skyland de Barcelona
Data: primer trimestre - per determinar.
Curs: Cicle Mitjà (Tercer/Quart).
Horari: 9 a 13h.
Preu: 2'00€.
Transport: TMB.
OBJECTIUS:
- Conèixer i identificar 4 llocs diferents del Castell de Montjuïc, així com la història que tenen al darrere, mitjançant jocs cooperatius, per tal de desenvolupar la consciència històrica i al mateix temps la consciència ètic-moral.
- Reconèixer el Castell de Montjuïc com a herència i llegat dels nostres avantpassats i valorar el Castell com a element patrimonial de la ciutat de Barcelona.
- Identificar i posar en pràctica, a través de diferents jocs, els valors que afavoreixen la convivència (respecte, justícia, solidaritat, civisme, tolerància, participació, convivència, compromís, etc.) alhora que desenvolupar estratègies de resolució de conflictes utilitzant el diàleg.
-Plantejar-se, identificar i resoldre interrogants sobre diferents temes rellevants, com poden ser els drets dels infants, els del ciutadà, i el respecte per la natura, etc., per tal que afavoreixi la comprensió del món natural, social, físic i material.
-Reflexionar sobre els diferents fets esdevinguts al Castell, que són descoberts gràcies als diferents jocs, i fer una exposició argumentada de les pròpies opinions i alhora respectar les opinions dels altres.
-Gaudir del procés d'aprenentatge gràcies a la participació activa, ja sigui de manera individual, ja en equip.

Sortida al Casal d'avis del barri
Data: primer trimestre - per determinar.
Curs: Cicle Mitjà (Tercer/Quart).
Horari: per determinar.
Preu: GRATUÏT.
Transport: a peu.
OBJECTIUS:
- Gaudir de la visita a la gent gran del barri.

Sortida al Parc de Bombers
Data: segon trimestre - per determinar.
Curs: Cicle Mitjà (Tercer/Quart).
Horari: 9 a 13h.
Preu: 2'00€
Transport: TMB.
OBJECTIUS:
-Aprendre la importància de la prevenció a la nostra vida quotidiana.
- Conèixer l’evolució de la figura del bomber al llarg de la història.
-Identificar les funcions bàsiques dels bombers en l’actualitat, les seves tasques i missions.

Sortida: teatre en anglès. Escola Joan Pelegrí
Data: segon trimestre - per determinar.
Curs: Cicle Mitjà (Tercer/Quart).
Horari: per determinar.
Preu: 2'00€
Transport: TMB.
OBJECTIUS:
-Fomentar l'expressió i la comprensió de la llengua anglesa.

Sortida al Museu de les Aigües de Cornellà
Data: tercer trimestre - per determinar.
Curs: Cicle Mitjà (Tercer/Quart).
Horari: 9 a 13h..
Preu: GRATUÏT.
Transport: TMB.
OBJECTIUS:
-Descobrir d’on surt l’aigua de la Central Cornellà.

Sortida al Castell de Montjuïc
Data: 2 d’octubre de 2018.
Curs: Cinquè.
Horari: 9 a 13h.
Preu: GRATUÏT.
Transport: TMB.
OBJECTIUS:
- Practicar el civisme.
- Aprendre i respectar senyals de trànsit.
- Muntar en bicicleta.

Sortida a "La Báscula"
Data: 22 d'octubre de 2018.
Curs: Cicle Superior (Cinquè i Sisè).
Horari: Matí.
Preu: 2'00€
Transport: TMB.
OBJECTIUS:
-Reflexionar sobre l’ús responsable de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Sortida al Museu Arqueològic
Data: Per determinar a partir de novembre.
Curs: Cinquè.
Horari: 9 a 13h.
Preu: GRATUÏT. Si no es porta T-10/T-12 el preu serà de 2'00€.
Transport: TMB.
OBJECTIUS:
- Ampliar coneixements sobre la pre-història.

Sortida al CosmoCaixa. Taller "Vet aquí l'energia"
Data: 28 de febrer de 2019.
Curs: Sisè.
Horari: 9 a 13h.
Preu: GRATUÏT. Si no es porta T-10/T-12 el preu serà de 2'00€.
Transport: TMB.
OBJECTIUS:
-Ampliar coneixements sobre l’energia.

Sortida TV· - Catalunya Ràdio amb el TRAM
Data: 26 de març de 2019.
Curs: Sisè.
Horari: 8'45 a 14h..
Preu: GRATUÏT. Si no es porta T-10/T-12 el preu serà de 2'00€.
Transport: TMB.
OBJECTIUS:
- Ampliar coneixements de tecnologia.

Sortida al centre del Born
Data: per determinar (segon trimestre).
Curs: Sisè.
Horari: Matí.
Preu: GRATUÏT. Si no es porta T-10/T-12 el preu serà de 2'00€.
Transport: TMB.
OBJECTIUS:
- Ampliar coneixements de l'Edat Moderna.

Sortida als centresde secundària IES MontjuÏc i IES Domènech i Montaner
Data: per determinar (segon trimestre).
Curs: Sisè.
Horari: Matí.
Preu: GRATUÏT.
Transport: a peu.
OBJECTIUS:
- Conèixer els centres de secundària de continuïtat de la zona.

Sortida a La Foixarda: juguem amb el cos
Data: 10 de maig de 2019.
Curs: Sisè.
Horari: 9 a 13h.
Preu: GRATUÏT.
Transport: a peu.
OBJECTIUS:
- Conèixer diferents activitats esportives.
- Interactuar amb altres companys/es de la seva mateixa edat.

Sortida al Museu Blau
Data: 24 d'abril de 2019.
Curs: Cinquè.
Horari: 9 a 16/17h.
Preu: GRATUÏT.
Transport: a peu.
OBJECTIUS:
-Ampliar coneixements dels èssers vius. 

Projecte Educatiu - ©Escola El Polvorí

El nostre Projecte Educatiu consisteix en adquirir coneixements d'una manera novedosa, didàctica i divertida.
Doneu un cop d'ull a tots els que hem posat en marxa.

PROJECTES

0.png1.png0.png4.png8.png0.png8.png

Galeria de Fotos - ©Escola El Polvorí

Recull de fotografies de les sortides, tallers i activitats que es duen a terme durant tot l'any.

GALERIA

Notícies - ©Escola El Polvorí

Un blog diari on podreu veure tot el que anem fent a l'escola al llarg de tot el curs.
Doneu-hi un cop d'ull...

DIA A DIA

Go to top