El nostre projecte educatiu

Projecte Educatiu - ©Escola El Polvorí

L'Escola El Polvorí té com a objectiu prioritari contribuir a la formació integral dels seus alumnes per a que siguin capaços de dur a terme una vida equilibrada, d’actuar col·lectivament i d’afrontar intel·ligentment nous reptes.

El treball pedagògic té dos aspectes fonamentals:

 • L’assoliment de l’autonomia personal.
 • El coneixement i comprensió de l’entorn.

Els nostres criteris educatius es basen en:

 • Millorar els resultats educatius i la cohesió social.
 • L’educació en valors.
 • L’educació per la pau i la convivència.
 • La coeducació.
 • El respecte al medi ambient i la responsabilitat davant el consum.
 • Fomentar l'aprenentatge i l'ús de llengües estrangeres.
 • L'educació per la salut.

Descarregueu la carta de compromís educatiu de l'escola.

Alguns dels projectes que l'escola realitza actualment:

Robòtica - ©Escola El Polvorí

Treballem la Robòtica de P4 a Sisè en diferents aspectes:

 • Lògico-matemàtiques, amb tot el sistema de programació.
 • L’autonomia personal i la capacitat d’autoorganitzar-se i d’anàlisi.
 • La capacitat de buscar informació.
 • Les habilitats socials i de treball en equip.
 • L’apadrinament de nens/es més petits.
 • La capacitat per resoldre problemes.
 • La creativitat.
 • Continguts curriculars (com pot ser de l’àrea de Medi).
  Aquest curs l’alumnat de CM treballarà en 2 projectes:

També participaran en el concurs: Junior First Lego League.

Xarxes per al canvi - ©Escola El Polvorí

Per segon any treballarem dins aquest projecte.
El Grup Impulsor format per l’Equip Directiu i l’Equip de Coordinació, s’encarregarà de transmetre i potenciar tot allò que ens ajudi a millorar la qualitat global del centre.

Amb aquest repte continuarem els projectes començats el curs passat i començarem de nous.

Escola de Rock - ©Escola El Polvorí

El projecte Escola de Rock és un projecte on participen de forma activa l’alumnat, les bandes musicals, el professorat i les famílies.
A través de l’arribada del grup de música a l’escola es proposen activitats i projectes interdisciplinaris per a treballar transversalment les competències clau i el currículum pedagògic de l’alumnat.

El projecte a nivell pedagògic parteix de tres premisses:

   1. Aprenentatge significatiu
   A través d’Escola de Rock es parteix d’un context educatiu basat en experiències reals dins de l’aula (contacte directe amb el grup musical).
   2. Aprenentatge basat en el projecte
   Donada la idiosincràsia del format de les sessions d’Escola de Rock, defensem que treballant per projectes i de manera cooperativa es possibilita un entorn pedagògic òptim per a poder assolir fàcilment els objectius del projecte i les competències treballades.
   3. Innovació en la introducció d’aprenentatges
   El disseny de les dinàmiques, activitats i projectes en el marc d’Escola de Rock , està dissenyat i adaptat a les necessitats del centre escolar des d’un punt de vista inclusiu, plural i divers, tant des de l’òptica de l’alumnat, com la del professorat que intervé de manera activa a les sessions.

Cada trimestre es treballen competències lingüístiques i artístiques des de P3 a Sisè.
Es programen diverses reunions de coordinació, Escola El Polvorí/Escola de Rock, per supervisar les activitats i concretar aspectes del dia del concert.

Educació Emocional - ©Escola El Polvorí

Es tracta d’ajudar a l’alumnat a conèixer i regular les seves emocions, sentiments i impulsos, així com millorar el seu autoconcepte i valorar positivament les pròpies capacitats i limitacions.

Aquest curs comencem el projecte MOVE IN. És un projecte socioeducatiu que promou EDUVIC i que fomenta la inclusió social i la prevenció de conductes de risc a través de l’esport.

Continuarem amb el projecte 6ÈSO on l’alumnat de Sisè treballarà temes de cohesió grupal i gestió de conflictes, amb la col·laboració de la coordinadora de Serveis Socials i educadors de carrer.

Repetirem la sessió de MEDIACIÓ adreçada a l’alumnat de Cinquè i Sisè. Els ex-alumnes de la nostra escola que cursen l’ESO a l’IES Montjuic vindran a fer la sessió.

Escola+Sostenible - ©Escola El Polvorí

Cal concienciar-se de que tothom estem implicats en aquesta tasca, s’han de portar a terme les activitats programades per la comissió pedagògica i aportar els materials necessaris per dissenyar la Memòria final de curs. Davant qualsevol inquietud o dubte hem d’adreçar-nos a la direcció del centre.

Aquest projecte compta amb una comissió d’alumnes delegats.

El tema que es treballarà aquest curs és La nostra escola cada dia més maca.

 • Aules: Una de les tasques dels nens/es de la comissió es revisar l’estat en que queden les aules a les 17h. i anar omplint una graella.
 • Jardí: En arribar la primavera es renoven les flors del jardí del pati d’Ed. Infantil.
 • Hort: L'hort escolar és un recurs pedagògic ideal per comprendre el funcionament de diferents ecosistemes i valorar el coneixement tradicional, a l'hora que es fomenta el treball en equip i el respecte envers el medi.
  A principi de curs, s’establiran els torns de les tasques de manteniment que cal portar a terme. Els encarregats seran P5-1r-3r i 5è.
 • Dia Verd: Celebrem el Dia Verd un divendres del mes de maig, amb activitats relacionades amb la natura i els hàbits saludables.
Agenda 21 - ©Escola El Polvorí

És la conseqüència directa d'haver dut a terme des del curs 2007-2008 el Projecte d’Innovació en Educació Mediambiental.
Hi ha una comissió encarregada de coordinar activitats específiques que es reuneix regularment.
Els seus membres són els responsables de comunicar els acords als que s’arriben i les feines que s’han de fer. Entre elles:

- Els divendres els alumnes esmorzen fruites.
- Les peles són recollides pels encarregats de cada classe que les porten al compostador.
- Es faran calendaris on hi seran les diferents classes responsables de cada activitat.

Fruita i llet a l'escola - ©Escola El Polvorí

L’escola participa en el programa de consum de fruita i llet del Departament d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació.
La fruita i la llet la repartim a l’hora de l’esmorzar.

Jocs Florals - ©Escola El Polvorí

El dia 23 d’abril celebrem els Jocs Florals amb les següents activitats:

 • Fira d’intercanvi de llibres.
 • Exposició de treballs manuals relacionats amb Sant Jordi.
 • A la tarda convidem a les famílies per veure la revista telemàtica i les actuacions dels seus fills/es.
 • Participem en els Jocs Florals del Districte.
Apadrinament lector - ©Escola El Polvorí

Activitat que porten a terme els alumnes dels cursos de Primer/Sisè i P5/Cinquè.
Els grans son els que actuen com a padrins i els petits com a fillols.

A final de curs es fa la cloenda i entrega de diplomes.

Teatre - ©Escola El Polvorí

A partir de la formació ILEC que hem fet a l’escola durant 3 cursos, hem implementat el teatre dins l’horari de Tercer, Quart i Cinquè.

 • A P5 es fa una introducció a partir de l’expressió oral.
 • A Cicle Inicial es treballa la lectura expressiva i un cop a la setmana un text teatral.
 • A Cicle Mitjà i Cinquè es treballa una hora a la setmana:
  • Primer Trimestre: expressió corporal i vocabulari.
  • Segon i Tercer Trimestre: treball de text teatral.
Gamificació - ©Escola El Polvorí

Treballar la lectura en format Game per captar l’atenció de l’alumne.

Encara estem estudiant quin és el millor mètode per posar en marxa aquest projecte però és possible que utilitzem com a eina el programa TA-TUM.
En breu us seguim informant. Disculpeu les molesties.

Reutilització de llibres de text - ©Escola El Polvorí

L’escola participa per seté curs consecutiu en el Programa de reutilització de llibres de text.
Aquest sistema permet un important estalvi a les famílies, que només paguen 4,25€ pel lloguer de cada llibre que facilita l’escola al seu fill/a. Una comissió és l’encarregada de:

- Recollir els llibres a final de curs per revisar-los i acondicionar-los per a la seva reutilització.
- Fer la previsió de llibres necessaris pel curs següent.
- Fer les comandes.
- Preparar el lot de llibres per a cada alumne.
- Fer un seguiment acurat del Programa.

Aquest sistema de “lloguer de llibres” a part de permetre a les famílies un important estalvi, ofereix als alumnes una experiència real de responsabilitat, millora les condicions de treball del professorat i avança en l’assoliment de l’equitat a l’escola.
Com a novetat participem en el "Pojecte Èxit" adreçat als alumnes de Cicle Superior amb l’objectiu de facilitar el pas a secundària de manera satisfactòria.


Projectes passats que han marcat un abans i un després, mantenint estratègies i formes de fer que van néixer amb ells:

Programa impulsat pel Departament d’Ensenyament.
Aposta per treballar des de diferents angles l’ensenyament de la lectura de manera que els alumnes adquireixen destreses i habilitats que els faci millors lectors.

Es tracta d’un projecte molt ambiciós, d’una banda s’ocupa de la formació dels Mestres amb un intens treball del “grup impulsor”, es porten a les aules tot tipus d’activitats enfocades a reforçar diferents aspectes de la lectura, es fa un seguiment que permeti observar els progressos dels nens i nenes.
A la vegada es treballa amb les famílies fent-les partícips de la feina que es du a terme i convidant-les a participar de diverses maneres.

Si voleu saber-ne més, us deixem l'enllaç a la web del GENCAT amb tota la informació i les accions que hi ha al seu voltant: ILEC (Impuls de la lectura)

El curs 2013-2014 vam acabar, amb molt bons resultats, el PAC (Pla d’Autonomia de Centres) que vam estar treballant des del curs 2009-2010.
Durant quatre cursos hem programat activitas per assolir dos objectius fonamentals: Millorar els resultats educatius i la cohesió social.

pacLes estratègies per treballar el primer objectiu han estat:

Treball per l’assoliment de les competències bàsiques.
Potenciació de l’acció tutorial.
Revisió i aplicació del model d’atenció a la diversitat.
Introduccions d’innovacions metodològiques en les diferents àrees, incloent l’ús de les TIC.
Potenciació de la formació i consolidació de l’estructura organitzativa i de la coordinació de l’equip docent.

I les del segon:

Potenciació de l’acompanyament i recolzament a les famílies.
Potenciació del pla d'acció tutorial.
Millora de la convivència.
Potenciació del programa de coeducació.
Potenciació i millora del pla d’ acollida.

L’equip docent del centre ha participat plenament en la consecució d’aquests objectius i l’equip impulsor del projecte ha fet el seguiment acurat i l’avaluació final que ha estat supervisada per inspecció.
Valorem molt positivament el resultat final i continuarem aplicant tot allò que ens ha ajudat a millorar, compartint la nostra tasca educativa amb les famílies del nostre alumnat.

Com a conseqúència d'haver portat a terme un pla d'innovació lingüística l'escola dedica més hores lectives a l'ensenyanament de la llengua anglesa conscient de la importància que té el coneixement d'aquest idioma.

Els interessos i les necessitats dels nostres alumnes són molt diversos, de manera que el nostre treball també ho és:
- Activitats d'Educació Emocional: Tots els dimarts, d'11'30 a 12'30h realitzem diferents activitats per treballars aspectes emocionals que ens ajudin a crear un clima favorable per poder treballar més i millor.
- Tallers de llengua: Afavorim l’aprenentatge de la llengua catalana, oral i escrita fent vídeos, programes de TV,...
- Tallers de matemàtiques: Consolidem les competències matemàtiques: Càlcul, lògica, resolució de problemes, mesures,...
- Aula d’acollida: Donem la benvinguda als nens que venen des de lluny, tenen el primer contacte amb la nostra llengua.
- Tutoria: Treballem amb el grup, individualment i amb les famílies.

Comptem amb l’ajut d'una psicòloga de l’EAP de la zona, assistentes socials i un coordinador LIC.

0.png1.png0.png4.png8.png3.png0.png

Galeria de Fotos - ©Escola El Polvorí

Recull de fotografies de les sortides, tallers i activitats que es duen a terme durant tot l'any.

GALERIA

Notícies - ©Escola El Polvorí

Un blog diari on podreu veure tot el que anem fent a l'escola al llarg de tot el curs.
Doneu-hi un cop d'ull...

DIA A DIA

Go to top