Composició del consell escolar

El consell escolar dels centres docents públics es regula per la Llei orgànica 2/2006 d’Educació (LOE), pel Decret 317/2004, de 22 de juny, publicat al DOGC núm. 4161, de 25 de juny de 2004 i pel reglament de règim interior del centre.

 • Equip directiu:
  • Directora (Presidenta del Consell): Marta Torrent.
  • Cap d’estudis: Mª Ángeles Ruiz.
  • Secretària: Marta Sevilla.
 • Representants professorat:
  • Patricia Àlvarez Rodríguez.
  • Marc Ferrer García.
  • Marina Draper Egea.
  • Mª Carmen Roca Aguilar.
  • Tani Vallés Chenoll.
 • Representants mares/pares:
  • Lourdes Santos Sáez (AMPA).
  • Gerard Muliterno Santiago.
  • Leonela Vázquez Gracia.
  • Aranzazu Covacho Plata.
  • Silvia Tortosa Capdevila.
  • Yesenia Gloria Villacencio Chávez.
 • Representant de l’Ajuntament: Silvia Garrido Salmerón.
 • Representant del PAS: Pilar Rodríguez García.
 • Representant de l’AMPA: Lourdes Santos Sáez.

Projecte Educatiu - ©Escola El Polvorí

El nostre Projecte Educatiu consisteix en adquirir coneixements d'una manera novedosa, didàctica i divertida.
Doneu un cop d'ull a tots els que hem posat en marxa.

PROJECTES

0.png0.png7.png7.png6.png0.png5.png

Galeria de Fotos - ©Escola El Polvorí

Recull de fotografies de les sortides, tallers i activitats que es duen a terme durant tot l'any.

GALERIA

Notícies - ©Escola El Polvorí

Un blog diari on podreu veure tot el que anem fent a l'escola al llarg de tot el curs.
Doneu-hi un cop d'ull...

DIA A DIA

Go to top