Sortides educatives

Puntualment l'escola organitza sortides de caire educatiu i pedagògic per tal d'enriquir les experiències i vivències de l'alumnat.

Alguns apunts sobre la normativa d'enguany respecte a les sortides:

  • Les coordinadores pedagògiques comunicaran a l'Equip Directiu les sortides a fer durant el curs a fi i efecte de ser incloses en aquest Pla Anual i ser aprovades pel Consell Escolar.
  • El Consell Escolar ha aprovat que una mateixa sortida pugui canviar de dia per motius meteorològics o d'organització per part de l'entitat amb la qual s'ha concertat.
  • Els preus que figuren en aquesta programació són aproximats i poden modificar-se en funció de les variacions que es puguin produir.
  • Les sortides que puntualment es facin i que no estan incloses en aquest Pla Anual, seran comunicades a la direcció del centre, que donarà el seu vist i plau, si ho creu oportú, i ho comunicarà a la següent reunió de Consell Escolar que es dugui a terme.
  • El claustre ha aprovat fer una sortida de tres dies i dues nits per l’alumnat de Sisè com a viatge de final d’etapa.

Sortides educatives. ©Escola El Polvorí

En breu us informarem de les sortides programades pel curs 2019-2020

Projecte Educatiu - ©Escola El Polvorí

El nostre Projecte Educatiu consisteix en adquirir coneixements d'una manera novedosa, didàctica i divertida.
Doneu un cop d'ull a tots els que hem posat en marxa.

PROJECTES

0.png0.png7.png7.png6.png1.png3.png

Galeria de Fotos - ©Escola El Polvorí

Recull de fotografies de les sortides, tallers i activitats que es duen a terme durant tot l'any.

GALERIA

Notícies - ©Escola El Polvorí

Un blog diari on podreu veure tot el que anem fent a l'escola al llarg de tot el curs.
Doneu-hi un cop d'ull...

DIA A DIA

Go to top